Think different

 

Contractmanagement

Contractmanagement CIVIL+ heeft jarenlange ervaring in het project- en contractmanagement op civieltechnische projecten. Deze ervaring is opgebouwd in zowel de traditionele RAW-bestekken (UAV) als in de D&C-projecten (UAV-gc) en allerlei varianten hierop. Een selectie uit de lijst van projecten, waarvan wij het project- en/of contractmanagement hebben verzorgd:

  • Bouw Schoterbrug in Haarlem

  • Bouw kademuur en herinrichting Spaarndamseweg in Haarlem

  • Herinrichting Turfmarkt en Spaarne in Haarlem

SCB

Rijkswaterstaat en Prorail zijn destijds in Nederland binnen de civiele techniek gestart met Systeemgerichte ContractBeheersing (SCB). Inmiddels zijn daar goede ervaringen mee opgebouwd en zie je SCB ook steeds meer toegepast worden bij lagere overheden, zoals provincies, waterschappen en gemeenten. Bij onze volgende werkzaamheden is SCB toegepast:

  • Uitvoeren van systeem-, proces en producttoetsen op het project A2 HOMA, de Verbreding van de A2 tussen Utrecht en Amsterdam naar 2 x 5 rijstroken;

  • Toetscoördinatie op het project Ramspolbrug nabij Kampen;

  • Contractleiding op het project Pontfuik in Den Helder.

Bij ons kunt u terecht met een vraag om tijdelijke ondersteuning op het gebied van SCB. In het verleden ging het dan vaak om de tijdelijke inzet van een medewerker in uw organisatie. Wij zien echter een trend dat klanten steeds meer vragen naar een totaal product in plaats van een vorm van detachering. Voor SCB kunnen wij daarop inspelen door de contractbeheersing als product(en) aan u aan te bieden. De afrekening vindt dan plaats op basis van gereed product en niet meer op basis van bestede tijd.