Think different

 

IJpelaar Breda – Fase 1 en OMOP

De wijk IJpelaar in Breda Zuid heeft al jaren overlast ten gevolge van hoge grondwaterstanden. De gemeente heeft daarom besloten om bij het grootschalig onderhoud in de wijk ook een nieuw drainagesysteem aan te leggen. Dit drainagesysteem zal de pieken in het grondwater “aftoppen” en daarmee de ergste overlast wegnemen. Bij het grootschalig onderhoud is het niet de bedoeling om de inrichting van de straten te wijzigen. Wel is ruimte om in overleg met bewoners een aantal kleinere optimalisaties door te voeren, is het riool vervangen en is de openbare verlichting vernieuwd. Voor fase 1 heeft CIVIL+ het bestek opgesteld en is de aannemer inmiddels met de uitvoering van het werk gestart. Voor het overig deel van de wijk stelt CIVIL+ een raamcontract ofwel de overeenkomst met open posten (OMOP) op. Dit raamcontract wordt door de gemeente aanbesteed, waarna per deelopdracht de uitvoeringstekeningen worden uitgewerkt en de aannemer het werk uitvoert.

Raamcontract Asfaltonderhoud voor samenwerkende gemeenten DUO+

In 2014 hebben de gemeenten Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen de intentie uitgesproken om meer samen te gaan werken. Als pilot is ervoor gekozen om gezamenlijk het raamcontract “Asfaltonderhoud DUO+” voor de komende periode op te stellen. DUO+ staat hierbij voor de samenwerkende gemeenten. CIVIL+ is gevraagd dit raamcontract op te stellen.

 

Kruispunt Ginnekenweg – Baronielaan in Breda

De Ginnekenweg is een winkelstraat met veel doorgaand verkeer in Breda Zuid. Het kruispunt met de Baronielaan werd in het verleden gereguleerd met een complexe verkeersregelinstallatie en vele opstelstroken. Bij de herinrichting heeft deze installatie plaatsgemaakt voor een “rotonde”. Op het middenplein van de “rotonde” is nog ruimte voor het plaatsen van een markant object. Een loze kabelbuis voor een eventuele elektriciteitsaansluiting is al aangelegd.

 

Herinrichting Buitenhaven in ’s Hertogenbosch

De herinrichting van de Buitenhaven heeft tot doel de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren en achterstallig onderhoud aan te pakken. Het programma Vestingwerken is hierbij aangesloten en vanuit de discipline Riolering en Water is een apart regenwaterriool aangelegd met lozingspunten op de singel. CIVIL+ heeft voor dit project, gelegen aan de rand van de binnenstad, het bestek opgesteld.

 

Rioolbeheer en –onderhoud in Duiven en Echt-Susteren

In Nederland ligt een kapitaal aan rioleringen onder de grond, dat ook beheerd en onderhouden moet worden. Bij verschillende opdrachtgevers heeft CIVIL+ daarbij aangetoond een meerwaarde te kunnen leveren. CIVIL+ kan u bij de volgende stappen ontzorgen. Voor gemeente Duiven hebben we het groot onderhoudsbestek riolering opgesteld. In één bestek zijn het aanbrengen van reliners, aanbrengen van deelliners, rioolvervangingen, reparaties inlaten, wortelfrezen en de bijhorende reiniging en inspectie ondergebracht. Voor gemeente Echt-Susteren hebben we het raamcontract Riolering en Inspectie opgesteld. Na beoordeling van de inspectieresultaten, zijn de verbetermaatregelen vastgesteld en is het bestek voor plaatsing van totaal 328 deelliners opgesteld.

Herinricthting Parade in ’s Hertogenbosch

De Parade is misschien wel het bekendste plein in Den Bosch, aan de voet van de Sint Jans kathedraal. Voor de herinrichting van dit plein inclusief omliggende straten, heeft CIVIL+ het bestek opgesteld. Inmiddels is de herinrichting uitgevoerd. Op bijgaande foto is te zien hoe met zorg de natuursteen bestrating is aangelegd. Het resultaat mag er wezen.

KRIMPEN A/D IJSSEL – DE NIEUWE VAART

In opdracht van de landschapsarchitect heeft CIVIL+ het bestek uitgewerkt voor de nieuwe inrichting van de buitenruimte rondom de gerenoveerde flats aan de Middenwetering in Krimpen a/d IJssel. Hierbij zijn onder andere daktuinen gerealiseerd op betonnen (parkeer)dekken en hoogteverschillen gecreëerd met schanskorfconstructies.

Visualisatie

Visuals zijn afbeeldingen (foto’s of tekeningen) van de toekomstige situatie die gebruikt worden op bouwborden, subsidieaanvragen, op websites, in vakliteratuur en uiteraard ook bij presentaties t.b.v. inspraak- en of informatieavonden.

 

Rechts: Op basis van een bouwtekening hebben wij de rustplaats langs het fietspad gevisualiseerd in 3D. De visual is gebruikt in een presentatie t.b.v. de subsidieaanvraag bij de provincie.